naše logo

naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
historie školy
naše škola
kontakty
zaměstnanci
spolupráce, sponzoři
akce školy
soubory
soutěže a výsledky
projekty
napsali o nás
dokumenty
GDPR
ŠVP
fotogalerie
registr oznámení
napište nám
autor stránek

videa

projekt - Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti
 

zaměstnanci


Jana Kozubíková
ředitelka
členka okresní umělecké rady

V roce 1984 absolvovala Konzervatoř v Brně obor lesní roh u profesora Mgr.Františka Psoty.Od roku 1984 působila v Slezském divadle Zdeňka Nejedlého Opava, jako hráčka v orchestru opery.Současně vyučovala na LŠU Hranice až do roku 1989.V roce 1992 nastoupila jako učitelka hry na zobcovou flétnu, lesní roh a hudební nauky na ZUŠ Potštát.Od roku 1993 vykonává funkci ředitelky školy.
V letech 2004 - 2007 studovala na KU Praha pedagogické fakultě školský management.
Poznatky z minulé profese dnes uplatňuje při výuce komorní a souborové hry na přirozené lesní rohy.Zabývá se intenzivně hrou a výukou na parforsní roh a jako lektorka vyučuje na Letních kurzech lovecké hudby v Chlumu u Třeboně.Spolupracuje s Trubačskou školou Josefa Selementa Praha při ČMMJ, Střední odbornou školou lesnickou Liptovský Hrádok.Další mezinárodní spolupráci rozvíjí v rámci své profese s hudebními školami v Užhorodě a Teresvě a Lesnickým institutem v Chustu na Ukrajině, Zakarpatské oblasti. 
Je členkou souboru trubačů VLS ČR,s.p.divize Lipník nad Bečvou a Potštátského tria, které se věnuje hře na přirozené lesní rohy.


Monika Čočková
učitelka

V roce 1994 absolvovala Konzervatoř v Kroměříži obor lesní roh u profesora Mgr.Rostislava Jandy. Na ZUŠ Potštát nastoupila k 1.9.1997.Vyučuje hru na zobcovou flétnu, lesní roh, parforsní roh, kytaru a komorní hru.
Je členkou Souboru trubačů VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou a Potštátského tria, které se věnuje hře na přirozené lesní rohy.


Karel Kotrla
učitel

Mgr.Karel Kotrla absolvoval Konzervatoř v Kroměříži v roce 1988 obor akordeon u prof.Zdeňka Švehláka.Studium na JAMU ukončil v roce 1994 obor dirigování sboru u prof.Lubomíra Mátla.Na ZUŠ Potštát nastoupil 1.9.1998. Vyučuje hru na klávesové nástroje, korepetuje a je dirigentem Dětského pěveckého sboru Sluníčko. Před deseti lety převzal vedení Chrámového sboru Potštát a působí zde i jako varhaník.


Michaela Kuželová
učitelka

Vystudovala na Konzervatoři Ostrava obor příčná flétna u prof.Marcely Šindelové a dál pokračovala ve studiu na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity v Ostravě.Studia ukončila v roce 2004 u MgA.Jiřího Bystroně.Povolání pedagoga se začala věnovat již při studiu konzervatoře, po absolutoriu nastupuje na ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné.
Na ZUŠ Potštát nastupuje k 1.12.2011 za MD.


Barbora Panáčková
učitelka

Po ukončení Univerzity Palackého v Olomouci - pedagogické fakulty v roce 2002 nastupuje na školu jako vyučující PHV,hudební nauky. V roce 2004odchází, aby se v roce 2011 vrátila na bývalé pracoviště.Nastoupila ve funkci učitelky klavírního a smyčcového oddělení.

Ekonomka školy
Zita Šištíková

Uklízečka/topička
Marcela Lisová


 

25 let ZUŠ Potštát

IV. Česko - Slovenská soutěž mysliveckých trubačů Lipník 2018

Časopis proZUŠ

iZUŠ

nové fotografie

Májové koncerty
s hosty z Užhorodu

Potštátský houslový klíč 2019

Kurz lovecké hudby 2019

Ukrajina, říjen 2018

Letní tábor
Po stopách jelena 2017

Lučina Parforsní kňour 2017

ZUŠ OPEN 2017

Májový koncert 21.5.2017

Školení Hudební hry

Absolventský koncert

Kurz lovecké hudby

Okresní kolo soutěží MŠMT ve hře na klavír

Vernisáž Lovecká sezóna zámek Žerotínů Valašské Meziříčí

Koncert pro ZŠ a MŠ Potštát

Benefiční koncert Loučka

Výstava haptických
prací DOTEKY II

2016 Ukrajina očima pana učitele

2016 Česká škola
v Koločavě - památník

Vánoční koncert
pro MŠ Potštát

Slavnostní koncert 17.4.2015

Koncerty 18.12.2014

Vsetín

Kurz lovecké hudby

Májový koncert Střítež nad Ludinou

Ukrajina 2014

Koncert k roku české hudby

Pěvecká přehlídka
Lipník nad Bečvou

Ukrajina
Ukrajina
Polsko Debowiec
Polsko Debowiec 7.11.2009
Slovensko
Slovensko 2008 a 2009
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně 2008 a 2009
Ze soutěží
Ze soutěží
Hrajeme hudební pohádku Dodo a Nini červen 2009
Hrajeme hudební pohádku Dodo a Nini červen 2009