O nás

Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
Právní norma školy: příspěvková organizace 
Sídlo školy: 753 62 Potštát, 36

Základní umělecká škola, Potštát 36 byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR Praha dne 27. 5. 1996.
Škola pracuje od 1. 9.2012 dle Školního vzdělávacího programu Toulky s paní Hudbou

Obor: 
hudební

Vzdělávací zaměření:
Hra na klávesové nástroje
Hra na smyčcové nástroje
Hra na dechové nástroje
Hra na strunné nástroje
Hra na bicí nástroje
Sólový zpěv
Hra na akordeon

Základní umělecké vzdělávání: 
přípravné studium
základní studium I. a II. stupně
studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
studium pro dospělé.

Povolená kapacita: 150 žáků

Další místa poskytovaného vzdělání:
Střítež nad Ludinou č.150
Partutovice č.96
Olšovec č.61