Vítáme Vás na internetových stránkách ZUŠ Potštát

Naše ZUŠ

Seminář lovecké hudby
pro trubače na lesnice
7.října 2023 ZDE

Pozvánka a přihláška
na XXI. POTŠTÁTSKÝ HOUSLOVÝ KLÍČ
3. a 4. listopadu 2023 ZDE a ZDE

Co je to vlastně hudba?
Je to jazyk, jímž můžeme povědět všechno i beze slov. Dobře víte, že každý národ má svůj mateřský jazyk. Tak třeba Češi hovoří česky, Maďaři maďarsky, Němci zase německy. Jeden druhému porozumíme jen tehdy, když se nějaký cizí jazyk naučíme. Kolik jazyků bychom museli umět, abychom mohli mluvit s každičkým člověkem na celém světě? To se nikomu ještě nepodařilo. Lidé však mají jeden společný jazyk a tím je právě hudba. Znají ji v Evropě, v Africe, v Asii i v Americe, prostě všude na světě. Abyste však hudbě dobře “porozuměli“, abyste dokázali hudbou „mluvit“, musíte se naučit její znaky.
Mohu Vám dát čestné slovo, že to za námahu stojí. Kdo pronikne do tajů hudebního jazyka, kdo ovládne „muzikanštinu“, toho čeká královská odměna Paní Hudby.

Těšíme se na Vás.

za kolektiv pedagogů ZUŠ Potštát
Jana Kozubíková, ředitelka školy