Vítáme Vás na internetových stránkách ZUŠ Potštát

Naše ZUŠ

Slavnostní vytrubování ZRUŠENO!!!

Nová pravidla nošení roušek
dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od pátku 18. 9. povinné nošení roušek (a jiných ochranných prostředků dýchacích cest) i v době vyučování! Výjimku mají předměty, kde by roušky bránily ve vyučování (např. zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkujeme za pochopení.

Zpřísnění pravidel vychází z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:
Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol nově tedy včetně učeben (s výjimkami uvedenými dále). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. zpěv, hra na dechové nástroje).
Ministerstvo také doporučuje dodržování pravidlo 3R (tzn. ruce-roušky-rozestupy).

Leták ZDE