Projekt Šablony II

Projekt Šablony II

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Toulky s paní Hudbou
Název projektu EN: Walking with Mrs. Music

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011029. Tento projekt je spolufinancován EU.