Naše soubory

Soubory ZUŠ Potštát
Dětský pěvecký sbor Sluníčko – založen v roce 1963
Dechový soubor Olšoveček – založen v roce 1990
Dechový soubor Střítežánek – založen v roce 1995
Dechový soubor Potštát – založen v roce 1995
Lovecké trio ZUŠ Potštát – založeno v roce 2000
Soubor lesnic VLS ČR,s.p.divize Lipník nad Bečvou – založen v roce 1999
Soubor lesnic ZUŠ Potštát – založen v roce 2005
Potštátské trio ES – založeno v roce 2005

Soubory trubačů VLS ČR s.p. a ZUŠ Potštát natočili CD
V druhém únorovém týdnu soubory loveckých trubačů VLS ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou a ZUŠ Potštát natáčeli CD s loveckou hudbou . Natáčení se uskutečnilo na Základní umělecké škole na Potštátě a v Hranicích v nahrávacím studiu MINI. Velký dík patří majiteli studia panu Ing. Radku Kňurovi, nejen za zapůjčení studia MINI, ale i za velkou pomoc při zvukové režii a vůbec při přípravě celé nahrávky.
V mrazivých únorových dnech se soubory pokusily v uzavřených natáčecích místnostech vytvořit atmosféru podzimních honů. Už při prvních tónech, jakoby do místnosti zavál chladný podzimní vítr a všichni pocítili vzrušené napětí lovců seřazených k slavnostnímu nástupu na začátku honu.
Díky tónům hudby si trubači prošli celý průběh honu od uvítání až po závěrečné Halali. Tyto základní lovecké signály Antonína Dyka budou také představovat část obsahu CD. Kromě nich bude CD obsahovat Úlovky od nestora české lovecké hudby Josefa Selementa, skladby Josefa Selementa a Judr.Petra Vacka a skladby neznámých autorů, které byly v archivu prof. Františka Psoty a pro lovecké rohy byly upraveny.
Soubor VLS ČR s.p.v loňském roce oslavil svou pětiletou existenci. Za tu dobu nejen obohatil scénu české lovecké hudby ale svými vystoupeními vytvořil příjemný hudební doprovod mnoha mysliveckým, společenským i kulturním akcím. Účastnil se národních a mezinárodních soutěží u nás i v cizině.Působí po celé republice ale těžištěm většiny jeho vystoupení je mu domovský Olomoucký kraj. Zde hraje významnou roli, protože přináší kulturní vyžití i do malých obcí.

Velká zásluha souboru a hlavně jeho vedoucí, ředitelky ZUŠ Potštát, paní Jany Kozubíkové a také paní učitelky Moniky Čočkové spočívá ve výchově potěru české lovecké hudby.
Více než dva roky připravuje mladé lidí k tomuto krásnému koníčku – jakým lovecká hudba je. Každý obor lidské činnosti totiž potřebuje mladou krev, která by nejen navázala na historické tradice ale také přinesla nové nápady a impulsy. A pokud chceme aby se lovecká hudba a myslivost nestaly jen vzpomínkou je třeba k ní přitáhnout mladé nadšence. Mladí hráči,
kteří tvoří vlastní soubor ZUŠ Potštát, se již v loňském roce představili na různých koncertech honech a dalších mysliveckých akcích. Otrkali se a získali nové zkušenosti.Letos je poprvé čeká účast v národní soutěži, která se v tomto roce uskuteční na hradě Helfštýně 21.5.2005
Uvidíme, jak se tohoto úkolu zhostí v náročné konkurenci.

Závěrem patří popřát nám i oběma souborům ještě dlouhá léta činnosti a mnoho dalších vydaných CD.

Barbora Bučková,hráčka souboru ZUŠ Potštát

Soubory ZUŠ Potštát VLS ČR pokřtili CD
V pátek 29.dubna se v sále potštátského zámku konal koncert Souborů trubačů VLS ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou ,ZUŠ Potštát a dětského pěveckého sboru SLUNÍČKO ,které je sborem školy.Tento koncert se konal u příležitosti vydání druhého CD Základní umělecké školy.Toto vyšlo k příležitosti výročí 15 let působení ZUŠ a k oslavě pěti let, které uplynuly od založení Souboru trubačů VLS ČR,s.p.divize Lipník nad Bečvou.Zatímco první CD pokrývalo spektrum činnosti školy a objevil se na něm průřez nástrojů dechových, klávesových i pěveckého sboru,kterým se žáci věnují,druhé je věnováno pouze lovecké hudbě.A to proto, že lovecká hudba dokáže nejlépe vytvořit tóny, vůni i barvy svěží přírody, které tolik chybí v našem přetechnizovaném a uspěchaném světě. Soubory se tedy rozhodli podělit s krásou lovecké hudby na CD s posluchači a tím umožnily, otevřít dveře lesu a zaposlouchat se do jeho šumění.V pátek se tedy návštěvníci koncertu spolu s oběma soubory mohli vydat na procházku probouzejícími se hvozdy Moravské brány a cestami Oderských vrchů.
Pozváni na koncert přijali a jeho čestnými hosty byli náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Sekanina,pan Mgr.Miroslav Gajdůšek,vedoucí odboru školství Olomouckého kraje, pan Ladislav Mlčák poslanec PČR, pan Ing. Karel Chyba,ředitel podniku VLS ČR s.p.,divize Lipník nad Bečvou ve výslužbě a bývalá ředitelku ZUŠ Potštát paní Irena Kršková.Po slavnostním zahájení vystoupil dětský pěvecký sbor SLUNÍČKO. Tento sbor byl založen v roce 1963 paní Irenou Krškovou.Vystřídalo se v něm za dobu existence mnoho generací. Soubor přednesl některé lidové písně z Čech a Moravy, Introdukci a Glorii ze Svatohubertské mše autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Zejména však děti zazpívali písně z připravovaného velkého turné po Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kam byly pozvány Slovanskou univerzitou , Klubem J.A.Komenského a T.G.Masaryka v Užhorodě.

Následovalo vystoupení souboru VLS ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou, který přednesl vybrané skladby z nového CD.Tento soubor zabývající se starší i moderní loveckou hudbou vznikl na sklonku devadesátých let V současnosti slaví velké úspěchy doma i za hranicemi naší vlasti, kde se účastní soutěží a přehlídek.Nyní se pilně připravuje na Mezinárodní soutěž ve slovinském Vojniku, která proběhne 13.-15.5.2005 a na národní soutěž mysliveckých trubačů na Helfštýně dne 21.5.2005. Kromě toho obohacuje kulturní akce jako jsou obecní slavnosti, významná životní jubilea a různé myslivecké akce – přehlídky trofejí, plesy, střelecké soutěže, kynologické akce.Na trubačích je vidět, že hrají pro radost s chutí a s láskou. V současnosti soubor spolupracuje s nově vzniklým souborem lesnic ZUŠ Potštát. Na závěr slavnostního koncertu hosté pan náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Pavel Sekanina a Ing.Karel Chyba pokřtili CD za zvuků Loveckého tria ZUŠ Potštát.Toto lovecké trio hraje ve složení Jana Kozubíková, Monika Čočková a Jan Kelnar (na koncertě byl zastoupen trubačem p.Liborem Nevtípilem za spřáteleného souboru Trubači OMS Přerov ) hrající také za VLS ČR s.p., divize Lipník nad Bečvou se řadí k našim nejúspěšnějším souborům. Koncert, který proběhl za příjemné atmosféry se stal přehlídkou dlouhodobé práce jak členů obou trubačských souborů tak i dětského pěveckého souboru Sluníčko. Spokojení účastníci si odnášeli v uších tóny lesa.

Soubory by chtěly tímto poděkovat sponzorům nejen za slavnostní koncert k našim výročím,bale taky za podporu při národní soutěži mysliveckých trubačů Helfštýn 2005. AZAS Invest s.r.o.Opava,bHYDRAULIKSERVIS s.r.o.Bohuňovice,bp,Josef Hanák Vyškov,bKarel HOLOUBEK Trade Group,a.s.Praha,OS MORAVAINVEST s.r.o.Přerov,p.Eva Sedláčková Horka nad Moravou,p.Ing.Zubíček Ratiboř u Vsetína,L.G.PHILIPS Display,Pavel Zeť PASO Rožnov pod Radhoštěm,TONDACH ČR s.r.o,TOP Centrum Car s.r.o.Kyjov a VLS ČR,s.p.divize Lipník nad Bečvou.