Napsali o nás

Devátý seminář lovecké hudby pro praktické trubače
Bylo by libo předvelikonoční menu? Třeba fajnová polívčička, kuřátko, řízeček, salátek a k tomu jako sladkou tečku dezert se skvělým provázaným menu v podobě Dykova desatera, soutěžních skladeb na 7. ČSSMT či jako dezert hudbu starých mistrů a jako přídavek Es hraní v podání trubačů OMS Přerov?
Tak takové pestrobarevné menu se servírovalo mezi 8.4. – 10.4. v Hranicích v prostorách Střední lesnické školy a to stylově ve věži. Vyvrcholení gastro-kulturního menu se servírovalo stylově v arboretu SLŠ Hranice.
Byli nám k dispozici šéfkuchaři svého oboru a to Ján Garláthy a Vít Jančálek, které v sobotu doplnily Žaneta Fintesová a Jana Kozubíková, kteří vedli tento předvelikonoční zážitek pod záštitou zakladatelky této akce, paní Jany Kozubíkové. Všichni lektoři dokázali skvěle okořenit a doporučit recept na některé surové tóny, vysvětlili a správně navedli své frekventanty, že někdy méně je více a čistý lehký tón je zárukou dokonalé interpretace skladby.
Páteční i sobotní recepty všech mistrů svého oboru jsme v nedělních dopoledních hodinách veřejně předvedli obecenstvu v jarně rozkvetlém arboretu SLŠ Hranice.
Ano, takovéto delikatesní menu přeji každému labužníkovi hudby.

Takže příští rok opět nashledanou a to už na 10. ročníku

Radim Janča


Dovolím si jen poznamenat, možná se uskuteční „mezi“ seminář na podzim tohoto roku. A určitě v prvním týdnu dubna 2023 zazní Lovecké hudbě zdar opět, tentokrát při 10. semináři lovecké hudby pořádaného ZUŠ Potštát se spolupořadatelem SLŠ Hranice.

Jana Kozubíková

Fotografie ZDE

Dobrý den,
chtěli bychom Vám i Vašim kolegům, poděkovat za návštěvu na našem LT Po stopách jelena na TZ Severka v Buchlovicích.
Ukázky trubačské hudby a povídání o ní, děti velmi zaujalo.Zvláště bychom chtěli vyzvednout účast na našem honu, bez Vás by to nemělo tu správnou atmosféru.
Zasíláme několik fotografii, snad se budou líbit.
Těšíme se na další spolupráci.

Hezký den
Pavlína Palčíková – předseda
Děti a příroda z.s. Tovačov

Škola na Přerovsku proslula výukou mysliveckých trubačů a metodou hudební nauky
Když přijdete v tomto čase cestou lemovanou lesy a skalami do historického centra městečka Potštát, zaujme vás kromě památek klid a také a vůně kouře linoucího se z jedné ze zdejších budov.
pokračování…

Ocenění pro Irenu Krškovou
Rada Olomouckého kraje se rozhodla navázat na loňský první ročník akce Pedagog Olomouckého kraje a ocenit i v letošním roce pedagogické pracovníky škol a školských zařízení se sídlem v Olomouckém kraji za jejich náročnou a záslužnou práci a zároveň připomenout široké veřejnosti významnou úlohu učitelů v rámci společnosti.Na základě tohoto rozhodnutí byla odeslána ředitelstvím ZUŠ Potštát nominace na vybraného pedagoga této školy.Nominace byla předložena Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Olomouckého kraje, který rozhoduje o udělení ocenění. Ze Základní umělecké školy Potštát byla oceněna paní Irena Kršková. Ocenění bylo vyznamenaným pedagogům předáno v Městském divadle v Prostějově hejtmanem Olomouckého kraje při příležitosti Dne učitelů 28. března 2012.
Paní Irena Kršková se po čtyři desetiletí věnovala pedagogické činnosti v oblasti hudebního školství.Svoji pedagogickou dráhu započala na lidové škole umění v Uničově, posléze v Olomouci a v Hranicích.V roce 1990 stála u zrodu potštátské základní umělecké školy.V průběhu své pedagogické činnosti přivedla k hudbě mnoho žáků, kteří se úspěšně uplatňují a pokračují ve stopách své pedagožky jako učitelé na základních uměleckých školách, konzervatořích, vysokých školách hudebního směru, ale i učitelé na mateřských a základních školách.
Paní Irena Kršková vytvořila pomůcky a metodické materiály pro výuku hudební výchovy na MŠ, ZŠ, ale především pro výuku na ZUŠ.Z této činnosti vznikl projekt Se Sněhurkou k hudbě a následně školitelská činnost v podobě zácvikových hudebních víkendů s ukázkami výuky dětí z MŠ, žáků ZŠ a ZUŠ s učebními pomůckami pro intenzivní výuku hudební výchovy a nauky „Potštátský houslový klíč“.Za tuto činnost dostala několik ocenění, mimo jiné se stává vítězem ústředního kola soutěže pedagogické tvořivosti, dalším oceněním je Stříbrná medaile J.A.Komenského a ocenění za nejlepší výrobek při výstavě Schola Nova Praha 2002. Je nepsaným zvykem, pokud „její“ škola má i v této době úspěchy s žáky na soutěžích, naší paní Irence voláme a vždy slyšíme větu:“ Mám z Vás radost.“

Mnoho lidí a zejména kolegů ví, jak obrovská a krásná práce je za touto ženou. Ocenění Pedagog Olomouckého kraje získala zaslouženě a kolektiv zaměstnanců ZUŠ Potštát ji k tomu upřímně blahopřeje.

Kde všude můžete spatřit úspěchy ZUŠek?
Na každém kroku – na výstavách, na náměstích, v sálech, sokolovnách, divadlech… Ale čekali byste to v časopisu o myslivosti? Ano, i tam například psali o úspěších ZUŠ Potštát. Tato menší škola o 150 žácích se zaměřuje výhradně na hudební obor a mezi specifika školy patří výuka hry na přirozený lesní roh. V čele této školy stojí paní ředitelka Jana Kozubíková, která mimo jiné sama velmi krásně hraje na tento nezvyklý hudební nástroj.
Působí zde několik souborů lesnic, které získávají cenná umístění v soutěžích a účastní se velkého počtu akcí. Lovecká hudba je to, co školu sídlící v památkově chráněné budově z roku 1826 symbolizuje. Zaposlouchejte se, lovecká hudba Vás pohltí…

autoři: iZUŠ

Vážená paní ředitelko Kozubíková,
díval jsem se na webové stránky Vaší ZUŠ a skláním se před tak úžasnými aktivitami, jež by Vám mohlo závidět leckteré velké město. Už jen zpracování stránek mnoho vypovídá.
Přeji Vám, abyste i nadále sklízeli úspěchy na všech scénách, ale především, aby se k Vám děti rády hlásily, poněvadž dle mého názoru dítě, které se naučí vnímat hudbu, především hudbu tvořenou sebou samým, nemůže vyrůst v něco tak zkaženého, co často vídáme kolem sebe. Přeji Vám všem mnoho úspěchů.

Radomír Dolanský

16. ročník národní soutěže mysliveckých trubačů 10. a 11.6.2011 Náměšť na Hané

RNDr. Jiří Zbořil

Ve druhém červnovém víkendu se v krásném prostředí zámku v Náměšti na Hané sešli trubači ze všech koutů naší země v celkovém počtu 285 hráčů. Konalo se zde totiž národní mistrovství mysliveckých trubačů a to již jeho 16. ročník.
Již v pátek se postupně do Náměště sjížděli myslivečtí trubači, především ti, kteří musei vážit dalekou cestu. Na nádvoří zámku pro přítomné hosty pak proběhl podvečerní koncert a následně v kostele sv. Kunhuty generálka na sobotní Svatohubertskou mši.
Soutěž byla slavnostně zahájena v sobotu ráno. Pozvání přijali významní hosté jako primátor města Olomouce pan Martin Novotný, generální ředitel VLS ČR, s.p. Ing. Jiří Janota či jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Kostečka, PhD. Moderování zahájení za organizační tým ujali pánové Ing. Jan Jeniš a JUDr. Petr Vacek (předseda klubu trubačů ČMMJ), kteří postupně představili přítomné, porotce a předali soutěžícím potřebné organizační informace.
Ředitelka soutěže paní Jana Kozubíková předala putovní Pořadatelský tesák do rukou generální ředitele VLS ČR, s.p. Ing. Jiřího Janoty, neboť právě některá z českých divizí VLS ČR, s.p. bude v příštím roce hostit 17. ročník NSMT.
Vlastní soutěž probíhala ve dvou místech. Soutěž jednotlivců na zámeckých schodech zámecké zahrady, soutěž trubačských souborů na nádvoří zámku. Výkony soutěžících posuzovala odborná porota ve složení: Mgr. Karel Malimánek, Mgr. Jan Broda, Mgr. Jindřich Petráš, Mgr. Norbert Svačina, Mgr. Zdeněk Šedivý a Mgr. Zdeněk Divoký.
Výsledky byly průběžně zpracovávány organizačním týmem.
Po ukončení zápolení se všichni soutěžící a početná korona přesunuli na náměstí před kostel Svaté Kunhuty, kde nejprve proběhl pro návštěvníky a koronu krátký společný koncert, po němž následovala Svatohubertská mše. Kostel doslova praskal ve švech a podle slov místních i pana faráře to byl neopakovatelný a nezapomenutelný zážitek pro všechny přítomné.
Po ukončení mše vedení soutěže veřejně poděkovalo všem, kteří se na zdárném průběhu celé soutěže podíleli. Především paní starostce městyse Náměšť na Hané Mgr. Martě Husičkové, mysliveckému sdružení Náměšťˇna Hané, které zajišťovalo areál a vynikající občerstvení v průběhu soutěže, dále Okresnímu mysliveckému spolku v Olomouci, Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. a jejich klubu myslivosti, samozřejmě klubu trubačů při ČMMJ a všem dalším, včetně sponzorů, bez nichž by podobnou akci takové úrovně nešlo zorganizovat.
Vyhlašování výsledků se ujali představitelé klubu trubačů, JUDr. Petr Vacek, Mgr. Petr Duda, ředitelka soutěže Jana Kozubíková a Ing. Jan Jeniš.
Nejprve byli vyhlašováni jednotlivci, poté soubory a to vždy v každé kategorii od 3. místa.
Všichni obdrželi pamětní listy, pamětní odznaky a krásné poháry. Vítězové jednotlivých kategorií zahráli volnou vítěznou skladbu. Celý slavnostní ceremoniál vyvrcholil předáním obrazů od Václava Nasvětila na důkaz poděkování za vykonanou práci panu JUDr. Petru Vackovi, předsedovi klubu trubačů, Janě Kozubíkové, ředitelce soutěže a RNDr. Jiřímu Zbořilovi, jednateli ČMMJ OMS Olomouc.
Celá soutěž byla ukončena společným „Halali“ krásně se rozléhajícím v kostelních prostorách. Bylo to nezapomenutelné, pokorné a dojemné, což bylo na přítomných znát.
Lovecká hudba má v naší zemi bohatou tradici. Jsem přesvědčen, že v současné době zažívá období renesance. Mysliveckému troubení se věnuje spousta mladých lidí, vznikají stále nové a nové soubory. Lovecká hudba přestavuje odvětví naší činnosti, která nás reprezentuje před laickou veřejností v tom nejlepším světle.
Klubu mysliveckých trubačů při ČMMJ proto patří velké poděkování za jich činnost, výchovu mládeže a reprezentaci naší organizace v celém spektru naší společnosti i na mezinárodní úrovni. Mnoho zdaru do dalších let!
www.myslivost.cz

10.výročí vzniku souboru trubačů VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou a Potštátského tria
Potštátským zámkem zněly tóny lovecké hudby slavnostního koncertu při příležitosti 10. výročí založení obou souborů. Koncertem provázeli Ing. Jan Jeniš s paní Janou Kozubíkovou a tato při zahájení řekla: „Příroda a hudba patří neodmyslitelně k sobě. Nic na světě nedokáže lépe vytvořit vůni a barvy svěží přírody – klepání, čekání, kodrcání, tlukot, zpěv ptáků a všechny tóny lesa. A snad proto, že nám v dnešním uspěchaném světě techniky chybí trochu klidného šumného lesa, slaví lovecká hudba úspěchy. K její cestě na výsluní kultury přispívají i naše soubory. Proto si zaslouží, abychom se s jejich činností mohli podělit každý den, aby až nám bude smutno jsme mohli otevřít dveře lesu“.
Mezi přítomnými bylo mnoho význačných hostů, kteří přišli oběma souborům pogratulovat i poděkovat za propagaci lovecké hudby, popřát do dalších let mnoho úspěchů v jejich činnosti a poslechnout si koncert lovecké hudby se zahraniční účastí.
V podání souboru trubačů VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou jsme se zaposlouchali do tónů lesnic, které nás lákaly na procházku hvozdy Moravské brány a Oderských vrchů ve skladbách: Začátek honu, Fanfára č.14 a Zvěř směřuje k vodě autora Ondřeje Antona, Tereziánská fanfára od Antonína Koželuha a Josefa Selementa Jelen, Daněk, Srnec a Černá.
Od trubačů Potštátského tria zazněly skladby od Josefa Selementa Znělka ČMMJ, Lovecká znělka a od anonymů skladby Fanfára č.6, Švarcenberské halali a Bukvojova Fanfára.
Průřez slovenskou poľovnickou hudbou a loveckými signály zazněl v podání hostů z lesnické školy Liptovský Hrádok. K tomu Jana Kozubíková sdělila: „Naši přátelé poprvé za námi dojeli na pozvání do Horky nad Moravou, kde probíhala soutěž mysliveckých trubačů. A jak to už bývá, začaly vznikat první nápady, vzlétly první vlaštovky a my věděli, že spolupráce bude harmonická, že vše bude znít ve veselé durové tónině. Setkali jsme se nicméně i jako soupeři na několika soutěžích. Díky prozíravosti pracovníků odboru školství a vrcholnému managementu Olomouckého kraje se mohla i naše škola zapojit do programu enviromentálního vzdělávání. Proto se setkáváme i jako partneři při projektu – Toulky s českou loveckou hudbou. Projekt žije druhým rokem a tak, jak ing. Hatiar pravil na podzim při koncertu u přátel na Slovensku, snad se nám povede vydat společné CD i se zpěvníčkem nádherných nejen slovenských, ale i moravských a českých písní upravených pro lesní rohy a lesnice se zpěvem. V letošním roce jsme se společně zúčastnili akademické soutěže v Kostelci nad Černými lesy a jedno velké pracovní setkání je domluveno na srpen v Chlumu u Třeboně, kde probíhají kurzy lovecké hudby pod vedením JUDr.Petra Vacka a Mgr.Petra Dudy. A protože hudba nezná hranic, což je náš druhý projekt, který sahá až na Zakarpatí, si nyní v podání našich souborů vyslechnete soutěžní skladby pro akademickou soutěž“.
Ve společné vystoupení všech souborů zazněly skladby od Petra Vacka Francouzský pochod, Petra Dudy Akademická fanfára, od Ivy Šimkové Křivoklátská, Dykovo Halali a Finale z B dur mše Petra Vacka – Josefa Selementa .
Ing. Jan Jeniš provedl na tomto slavnostním koncertu ve smyslu mysliveckých tradic pasování absolventa mysliveckých zkoušek Martina Poláka (člena souboru trubačů VLS ČR, divize Lipník nad Bečvou) za myslivce a přijetí do cechu mysliveckého.
Něco z historie obou souborů: V 70. letech XX. století bývalý ředitel Vojenských lesů a statků národní podnik Lipník nad Bečvou Ing. Karel Chyba zorganizoval pořádání trubačských kurzů pro pracovníky z lesních správ. Tyto kurzy vedl po odborné stránce pan Doubrava z Lesního závodu Litovel. Tato snaha z velké míry nedošla svého naplnění, protože z personálu, jenž se těchto kurzů účastnil, pokračovali v troubení základních loveckých signálů pouze lesníci pan Jiří Švarc a pan Václav Kotačka z LS Velký Újezd, kde tato tradice s přibývajícími lety trubačů zanikla a u LS Potštát ji stačili předat nástupcům o generaci mladší pan Lubomír Schuster a pan Jan Oprštěný. V 90. letech minulého století troubili v rámci Vojenských lesů a statků s. p. Praha, odštěpného závodu Lipník nad Bečvou pouze tři lesní z LS Potštát – pan Jan Kelnar ml., pan Vlastimil Hon a pan Miloš Nakládal, kteří byli zváni jako trubači i do bažantnice Bochoř LS Velký Újezd k zabezpečení zdárného a tradičního průběhu honů. V roce 1996 po úrazu oprášil své zapomenuté znalosti ze hry na pozoun Ing. Jan Jeniš, polesný z LS Velký Újezd, a společně se svým spolupracovníkem téže správy panem Antonínem Zedkem začali nesměle jednohlasně nacvičovat lovecké signály a hlaholy od prof. Antonína Dyka. V roce 1997 již tato dvojice odtroubila průběh všech honů v bažantnici Bochoř. V lednu 1998 nastoupil Ing. Jan Jeniš na funkci vedoucího lesnického oddělení ředitelství divize VLS Lipník nad Bečvou a navázal kontakt s trubači LS Potštát. V trojici Ing. Jan Jeniš, Jan Kelnar a Vlastimil Hon se přihlásili jako Soubor trubačů VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou, na Národní soutěž mysliveckých trubačů konanou v září 1999 v Rožnově pod Radhoštěm. Přes počáteční zděšení z kvality ostatních souborů a nutkání k okamžitému odjezdu, vystoupili jako soubor poprvé veřejně a obsadili pěkné šesté místo. Z Rožnova odjížděli s přesvědčením a nadějí, že příště to bude určitě ještě lepší. Ten první a důležitý krok byl učiněn a další následovaly. V tomto roce připravovala na Potštátské slavnosti trubače z LS Potštát ředitelka místní Základní umělecké školy – paní Jana Kozubíková, která po ústní dohodě si Soubor trubačů VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou převzala pod svá „křídla“ a vedla je po odborné stránce ke zdokonalení se ve hře na lovecký roh. Po zjištění, že další hornistkou na ZUŠ Potštát je paní učitelka Monika Čočková, která se souboru věnovala se stejnou vervou, jako paní ředitelka a s nimi začali hrát tři kluci ve věku 11 –13 let , kteří se v ZUŠ učili hře na lesní roh. Počet členů souboru se v letech 1999 – 2001 ustálil na 9 (Ing. Jan Jeniš, Jana Kozubíková, Monika Čočková, Jan Kelnar, Vlastimil Hon, Pavel Machala, Jan Kelnar nejml., Miloš Hynčica, Jan Jeniš ml.), který se rozrostl během dalších let na současný stav složení od nejstarších až po nejmladší s cílem získání mladé generace, což se velmi dobře daří. Některé trubače znám osobně již řadu let a prožil jsem s nimi velmi krásné chvíle.
Nesmíme opomenout výborné výsledky ze soutěží jako je třeba třetí místo z Mezinárodní soutěže trubačů v zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou,třetí místo z mezinárodní soutěže pořádané Rakouským mysliveckým svazem, první místo z národní soutěž Českých trubačů v Teplicích nad Bečvou a také z loňské národní soutěže konané na Helfštýně a mnoha dalších úspěchů. Mezi posledními akcemi v roce 2008 bylo vystoupení trubačů vojenských lesů na slavnostním zasedání zaměstnanců kanceláře presidenta republiky s presidentem Václavem Klausem a jeho chotí Livií, konané při příležitosti 90. výročí od založení této instituce. Jedním z hlavních účelů lovecké hudby je dodržování staletých tradic při lovech. Nádherně zní tóny ve volné přírodě s vracející se ozvěnou při troubení nad úspěšně ulovenou zvěří, které lovce vede k zamyšlení nad posledním loveckým zážitkem a vzdání pocty ulovené zvěři.
Soubor lesnic Potštátské trio vzniklo roku 1999 jako tzv. odnož velkého souboru lesnic VLS ČR. Členové tria jsou především hráči velkého souboru VLS ČR a zakládajícími členy byli Jana Kozubíková, Monika Čočková a Jan Kelnar ml. Byl to především ryze pracovní „problém“ – výuky komorní hry na škole. Po sehrátí měli první vystoupení na národní soutěži v roce 2001 v Přerově. Zde se umístili na 3.místě a v kategorii sólistů vyhráli. V té době hráli hlavně na lesnice v ladění B. Po natáčení CD Lovecká hudba a jeho křtu se začali věnovat hře na parforsní rohy ladění Es. Nyní hrají ve složení: Jana Kozubíková , Libor Nevtípil, Monika Čočková, Jan Jeniš ml.a Jan Kelnar ml.( jako host ). Vystupují na svatohubertských mších B a Es dur, koncertech vážné hudby, lovecké účelové hudby, slavnostech, ve výukovém programu – Toulky s loveckou hudbou I. a II.(enviromentální vzdělávání) a v ES ladění hlavně na soutěžích.
Závěrem mi dovolte, abych popřál všem trubačům a trubačkám mnoho úspěchů do další činnosti při šíření lovecké hudby mezi širokou veřejnost a tím také zvýraznit myslivost na vyšší stupeň úrovně společenské kultury.

Ladislav Krampla
Pro časopis Myslivost

Trubači VLS ČR, s.p., divize Lipník n.B. ve Španělském sále Pražského hradu
Rok 2008 byl desátým rokem vystupování Trubačů VLS ČR,s.p. divize Lipník n.B. jako souboru reprezentujícího náš státní podnik na veřejnosti. Trubačské začátky se v Lipníku n.B. datují již od šedesátých let, kdy naši předchůdci troubívali na honech v Bochoři či na loveckých akcích pořádaných tehdejším národním podnikem. Odvahu vystoupit na národní soutěži a poměřit se s jinými, jsme však získali až v roce 1999 v Rožnově p.R.. Popis té následující desetileté cesty by vydal na celý obsah jednoho čísla našeho časopisu, zde se však zmíním o poslední akci, která se odehrála dne 18.12.2008.
Jednalo se o slavnostní zasedání zaměstnanců kanceláře presidenta republiky s presidentem Václavem Klausem a jeho chotí Livií, konané při příležitosti 90.výročí od založení této instituce. My, trubači vojenských lesů jsme zde vystoupili na základě pozvání ředitele Lesní správy Lány Ing. Jiřího Jandy se dvěma skladbami české lovecké hudby, kterými jsme pozdravili pana presidenta a všechny přítomné jménem lesníků a myslivců. O tom, že se troubení na lovecké rohy v úžasném prostředí Španělského sálu líbilo nás přesvědčilo jednak poděkování ředitele LS Lány a především pochvalná slova ze strany paní Livie Klausové a pana presidenta při závěrečném předvánočním rautu.

Ing.Jan Jeniš

Seminář mysliveckých trubačů na Potštátě 2007
Za krásného počasí a v krásném prostředí v okolí Libavé se na Potštátě ve dnech 31.března a 1.dubna konal další seminář mysliveckých trubačů. Z celé republiky se do místní Základní umělecké školy sjela necelá stovka trubačů na lesnice, borlice a lovecké rohy. Hlavní pořadatelka – ředitelka místní ZUŠ a členka souboru mysliveckých trubačů VLS Lipník nad Bečvou a Potštátského tria – přivítala první trubače již po osmé hodině ráno poslední březnový den. Již v 9 hodin byl seminář oficiálně zahájen předsedou Klubu trubačů při ČMMJ, o.s., ing. Vladimírem Sekerou a ředitelkou ZUŠ Potštát Janou Kozubíkovou. Trubačům byli představeni lektoři na jednotlivé druhy loveckých nástrojů a všichni byli seznámeni s programem semináře. A poté to již vše začalo! Trubači se rozdělili do 4 skupin – borlice, 2 skupiny lesnic v B ladění a jednu skupinu hráčů na lovecké rohy v Es ladění. V těchto skupinách pod vedením lektorů – Petra Dudy, Jany Adámkové, Jany Kozubíkové a Ivo Mužného – nacvičovali v dopoledních blocích soutěžní skladby Národní soutěže mysliveckých trubačů 2007, která se uskuteční 9.června v Horce na Moravě. Po výborném obědě, který měli všichni zajištěn v místě semináře, program výuky pokračoval i odpoledne. Všichni se tak zapojili do troubení, že ani nepostřehli, že jsou skoro čtyři hodiny, a že je třeba ještě nacvičit Hubertskou mši ES dur. Pod vedením Dr. Petra Vacka – autora mše – a Mgr. Petra Dudy, člena Loveckého tria Praha, trubači nacvičili během jedné hodiny zpěv i provedení mše. Následovala plodná a výstižná schůze Klubu trubačů a krásná přednáška a DVD ukázka ze Svatováclavského troubení na Libavé, kterou provázel Ing. Jan Jeniš. Poté se všichni odebrali na večeři a již byl čas na Hubertskou mši v potštátském kostele. I přes drobné chybičky to rozhodně byla mše v provedení zatím zřejmě největšího počtu trubačů snad v celé historii Klubu trubačů. Po zdárném zakončení následovalo společné foto a poté už byl čas na živé konzultace a diskuze trubačů nad sklenkou dobrého vína či pivního moku. Rozhodně bylo o čem povídat, neboť trubači měli z celého dne obrovské množství zážitků a dojmů. Ráno v neděli na „Apríla“ se většina trubačů sešla opět v místní hudební škole a poté na společném koncertě na Potštátě. A protože svatý Hubert zajistil po oba dny krásné počasí, všichni odjížděli z Potštátu po dobrém obědě spokojeni. Za všechny zúčastněné bych rád poděkoval hlavním pořadatelům ze Základní umělecké školy Potštát a členům Souboru trubačů VLS Lipník nad Bečvou, jmenovitě snad za všechny Janě Kozubíkové a Ing. Janu Jenišovi. Dík patří samozřejmě i lektorům a panu dr. Petru Vackovi za odbornou a ochotnou pomoc při výuce i při nácviku Hubertské mše.

Ivo Mužný

Další odkazy najdete: www.trubaci.cz
www.cmmj.cz

Přátelství
Přátelství je slovo, o němž se příliš nemluví. Pokud se o něm přesto vzletně hovoří, pak se často sklouzne do bezobsažných frází, které jsou prázdné a neupřímné. Ale opravdové kamarádství existuje a dokáže překlenout mnohasetkilometrové vzdálenosti a mnohdy i jazykové bariéry. Podobné myšlenky táhnou člověku hlavou, když vidí, jak na podiu koncertního sálu jedné z nejmenších základních uměleckých škol v Olomouckém kraji, na ZUŠce v Potštátě, vedle sebe vystupují žáci jmenované školičky společně s žáky partnerské školy z ukrajinského Užhorodu. K tomu, aby si porozuměli, nepotřebují slova – stačí jen vzít nástroj a hrát. Rozzářené oči dětí, povzbudivé úsměvy pedagogů a zanícení, s nímž každý účinkující vstupuje na pódium, nepopsatelný optimismus a radost – to vše se přenáší na posluchače a vytváří jedinečnou atmosféru. Neutichající potlesk publika je pak největším oceněním každodenní mravenčí práce každého pedagoga, každého žáčka. Většina z nich asi nikdy nenaplní světoznámé koncertní sály a nebude se živit hudební produkcí. Ale i „běžné“ každodenní aktivní muzicírování sobě i druhým pro potěšení je potřeba hýčkat a pěstovat. Vždyť tomu není tak dávno, co právě muzikantství bylo významným „vývozním artiklem“ našich předků.

PaedDr. František Havelka, Ph..D.

Mladí umělci z Užhorodu na Potštátě
Dovoluji si napsat pár řádků o mimořádně krásném zážitku z koncertů mladých nadějných umělců z Užhorodu(Potštát 21.4. v sálku ZUŠ Potštát a 22.4.Galerie M+M Hranice).S citem,láskou a úžasným uvolněním jsem vyslechla jejich nádherně nacvičené skladby.Musím smeknout před jejich talentem a plným nasazením.Nestydím se napsat,že jsem v průběhu jejich hry utírala slzy dojetí,zvláště při tónech příčných fléten-)myslím,že jsem nebyla sama.
Všem dětem i velmi sympatickým,komunikativním a upřímným učitelům z užhorodské školy přeji mnoho dalších úspěchů.Učitelům pak hlavně zdraví,pevné nervy a spoustu takových talentovaných dětí.A poděkování patří i paní ředitelce Janě Kozubíkové za organizaci a pozvání z Ukrajiny – Zakarpatské oblasti.

Za přítomné Mgr.Hana Kelnarová
Základní škola Potštát

ZUŠ Potštát mýma očima
K této škole mám velmi osobní vztah, protože jsem tam působil jako kantor ve školním roce 1992-93. Je to škola ne příliš veliká co do počtu žáků, ale velmi příjemná a to jak po stránce téměř rodinného prostředí, tak po stránce přístupu pedagogů. Vždy mě okouzlovala atmosféra a specifika těchto nevelikých škol, umístěných v prostředí menších měst, kde jsou si lidé jaksi blíž.
Tato škola je také charakteristická velmi mladým pedagogickým sborem, ve kterém se vystřídala spousta vynikajících muzikantů.
Za všechny bych rád zmínil pana Mgr.Marcela Štroncera, který v současnosti vyučuje na konzervatoři v Českých Budějovicích a který mě oslovil nejen jako vynikající muzikant, ale také jako člověk.
Škola má také patřičné technické zázemí pro kvalitní výuku a výchovu nastupující generace muzikantů, kteří nacházejí uplatnění v okolních orchestrech různých žánrů.
Myslím, že tato škola je přesně to, co nazýváme pohodovou školou.

Ing.Radek Kňura

Význam ZUŠ pro rozvoj lidské osobnosti
Co je malé svou velikostí,nemusí být malé svým významem,a to platí v konkrétním případě o ZUŠ Potštát.Jako její bývalý žák mám pocit vděčnosti a obdivu ke svým pedagogům,kteří s velkým úsilím a trpělivostí rozvíjejí nejen hudební talent žáků,ale také jejich lidský profil.Hudba nerozvíjí pouze schopnost ovládat hru na hudební nástroj,sluch či rytmické cítění.Vkládá do lidských hodnot radost,trému,chuť se předvést a v neposlední řadě cit a řád,a to má ze společenského hlediska velký morální význam,jak profesionální,tak na amatérské úrovni.Duševní bohatství odchází až se svým nositelem,pokud ho dokáže předat dál,tak se nemusíme o budoucnost lidské společnosti obávat.
Mezi jednu těchto oblastí patří umění,v konkrétním případě „hudba“.Na počátku všeho krásného je vždy ušlechtilá myšlenka a konkrétní osoba,proto bych chtěl na prvním místě obdivně pohovořit o „NAŠÍ“ Irence Krškové,která svým talentem,nejen hudebním,ale především pedagogickým,ohromnou vitalitou a pracovitostí,hluboce zapsala do našich dětských duší,do povědomí odborné i laické veřejnosti.Řada bývalých absolventů vystudovala odborné hudební školy a dnes se hudbou živí jako hráči,pedagogové nebo se věnují oběma činnostem.Pro tak malou školičku je to ohromný úspěch.Aby mohla v dnešním uspěchaném a hodnoty hledajícím světě uspět,tak musí fungovat řada věcí.Ovšem hlavním cílem ZUŠ je umělecký rozvoj široké veřejnosti.
Není to jen samotná pedagogická práce dvou aktérů,učitelů a žáků,ale také materiální a finanční zázemí(budova,pomůcky,nástroje atd.).Bez společenské vůle,finančního krytí a státní podpory by tento v Evropě ojedinělý typ uměleckého školství nemohl existovat.Kvalitní žáci,vedení fundovanými pedagogy,jsou důkazem o společenské potřebě,tyto školy podporovat.Prostředníkem mezi fungováním školy a samotným vzděláváním žáků,zvláště v současnosti,je kvalitní manažerská činnost,kterou v tomto případě představuje ředitel ZUŠ.Paní ředitelka Jana Kozubíková má na starosti všechny tyto nelehké úkoly a jsem přesvědčen,že potštátská ZUŠ je v dobrých rukou,a že bude mít vždy širokou podporu veřejnosti,zřizovatele –KU Olomouc i OÚ Potštát.

Mgr.Miroslav Smrčka
hudební pedagog a dirigent

Vážená paní ředitelko!
Gratuluji Vám k Vašemu koncertu na Janáčku!
Pro mne to byl vynikající a nezapomenutelný zážitek!
Lesní roh je pro mne jako myslivce nejkrásnější nástroj!Ale musí se na něj umět hrát a to Vy a Vaši žáci a přátelé ovládáte skvěle!
Celý program byl skvěle sestaven,včetně těch malých školáků!
Tlumočte prosím Vás mé díky i paní učitelce!
Trubačům a zároveň zpěvákům vřelé díky!
To nejkrásnější si nechám na konec!Trio lesních rohů ohromující!
Přeji Vám i Všem účastníkům koncertu hodně zdraví a také úspěchů!
Byli jste bezvadní!

MVDr.Pavlík Ivo,Moravský Krumlov