Zaměstnanci

Ředitelka školy     
Jana Kozubíková                 
žesťové dechové nástroje
soubory, komorní hra
korepetice

Učitelé
Milan Balódy
žesťové dechové nástroje
komorní hra

Václav Dachs
strunné nástroje
kytarový soubor

Monika Čočková
dřevěné a žesťové dechové nástroje

Karel Kotrla
klávesové nástroje
akordeon
DPS Sluníčko
korepetice

Michaela Kuželová
dřevěné dechové nástroje
soubory
teoretické předměty

Barbora Panáčková
klávesové nástroje
smyčcové nástroje
korepetice                                                                                                        

Kateřina Popová
sólový a komorní zpěv
klávesové nástroje
DPS Sluníčko
komorní pěvecký sbor

Nepedagogičtí pracovníci
Zita Šištíková 
ekonomka školy