Zaměstnanci

Ředitelka školy     
Jana Kozubíková                 
žesťové dechové nástroje
soubory, komorní hra
korepetice

Učitelé
Milan Balódy
žesťové dechové nástroje
komorní hra

Václav Dachs
strunné nástroje
kytarový soubor

Monika Čočková
dřevěné a žesťové dechové nástroje

Jan Kelnar
žesťové dechové nástroje
soubory, komorní hra

Karel Kotrla
klávesové nástroje
akordeon
DPS Sluníčko
korepetice

Michaela Kuželová
dřevěné dechové nástroje
soubory
teoretické předměty

Barbora Panáčková
klávesové nástroje
smyčcové nástroje
korepetice                                                                                                        

Dita Rozumková
sólový a komorní zpěv
klávesové nástroje
DPS Sluníčko
komorní pěvecký sbor

Nepedagogičtí pracovníci
Zita Jemelková 
ekonomka školy

Zita Jemelková
uklízečka/ topička